+90554 800 59 00
trende
trende

Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

AKSOY SOLAR; Gelecek nesillere daha güzel yaşanabilir bir dünya bırakmak adına tüm faaliyetlerimizde “Sürdürülebilir Kalkınma” ilkelerini benimsemiştir. Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

  • Sorumluluklar, amaçlar ve hedeflerimiz ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan bir “Çevre Yönetim Sistemi“ni etkin uygulamak.
  • Yenilikçi, yaratıcı ve akıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek.
  • Faaliyetlerimiz ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile paydaşlarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek.
  • Çalışanlarımızın çevre bilincini artırmak.

başlıca sorumluluğumuzdur. Bu kapsamda;

  • Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Kirliliği önlemek ve atıkların en aza indirmek,
  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin görünümünden son evresine kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerini azaltmayı hedeflenmektedir.

Bu ilkeler tüm süreçlerimizde; tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.

İmalat sanayine ürün ve hizmet veren AKSOY SOLAR; Çevre Yönetim Sistemi’ni; Kalite Yönetimi & İş Sağlığı Güvenliği Sistemi ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmektedir.

gaziantep güneş enerjisi

gaziantep güneş enerjisi

solar enerji gaziantep

gaziantep güneş enerjisi

gaziantep güneş enerjisi fiyatları